Pesaleidja Loomakliinikust

Pesaleidja Loomakliinik OÜ esimene eesmärk on pakkuda Pesaleidja MTÜ-le soodsamat teenust kui saaksime osta mujalt, teine eesmärk on annetada aastas Pesaleidja MTÜ-le 5% kasumist, aga mitte vähem kui 5000 eurot, Pesaleidja kaubamärgi kasutamise eest, kolmas eesmärk on pakkuda Pesaleidja MTÜ loomadele võimalikult kiiret abi. Oluline on mainida, et loomakliinik ei teeni kasumit mitte Pesaleidja MTÜ teenindamisest tulenevalt vaid teiste klientide teenindamisest. Pesaleidja MTÜ soodustus on 50% müügihinnast.

Pesaleidja MTÜ kasutab Pesaleidja Loomakliinik OÜ-d kliiniku avamisaegadel kõikide protseduuride jaoks, mille osas ei ole vajalik minna mujale kliinikusse. Kliiniku sulgemisaegadel kasutatakse erakorraliste juhtumite puhul teisi loomakliinikuid. Samuti külastatakse teisi loomakliinikuid kui Pesaleidja Loomakliinik OÜ veterinaarid suunavad looma mujale või juhul kui mujal on olemas vajalik tehnika või spetsialist. Pesaleidja MTÜ loomad suunab enda poolt valitud loomakliinikusse Pesaleidja MTÜ ravijuht.

Pesaleidja Loomakliinik OÜ asutas REWILO grupp, sest vajadus loomakliiniku järgi, kes Pesaleidja MTÜ-d prioritiseeriks oli väga suur. Kriitiliseks muutus olukord kui 2022 suvel tõstsid senised loomakliinikutest koostööpartnerid 30% hindu. Pesaleidja Loomakliinik OÜ-ta oli Pesaleidja MTÜ-l jätkusuutlikus suure küsimärgi all.

Pesaleidja MTÜ on REWILO grupi omanike ja juhtkonna heategevusprojekt. Pesaleidja MTÜ juhtkonda kuuluvad Krista Vainola, Katrin Paala-Vainola ja Oliver Vainola. Pesaleidja Loomakliinik OÜ juhatuse liige on Oliver Vainola. Mitte keegi juhtkonnast ei saa ega ole kunagi saanud Pesaleidja MTÜ juhtimise eest töötasu ega muid tasusid. Nii suure heategevusorganisatsiooni tasuta juhtimise võimaldab juhtkonnale kuuluv REWILO grupp ja juhtkonna liikmete isikliku vaba aja panustamine Pesaleidja MTÜ juhtimisse.

REWILO grupi emaettevõte on REWILO Finance OÜ, mis läbi haldusettevõtte REWILO Holding OÜ haldab nii tütar- kui sidusettevõtteid. Grupi peamised tegevusvaldkonnad on raamatupidamine ja auditeerimine.

Oleme väga tänulikud, et meie juhtkonnal on võimalik juhtida Pesaleidja MTÜ-d tasuta, sest paljudel teistel heategevusorganisatsioonidel seda luksust ei ole. Selles võrrandis on muidugi väga palju faktoreid veel, kuid ilma juhtkonnata ja REWILO-ta ei oleks meil Pesaleidja MTÜ-d, sest ilma toetuseta ei oleks meie juhtkond Pesaleidja MTÜ-d juhtida saanud. Aastate jooksul oleks jäänud koduta 6000 looma, 1000-l vabatahtlikul ei oleks olnud kohta oma aja panustamiseks ja hea tegemiseks, samuti oleks jäänud loomata meie meeskonna töökohad, mille kaudu panustab Pesaleidja MTÜ majandusse.

Vajalik investeering loomakliiniku alustamiseks on esialgsetel hinnangutel suurusjärgus 150 000 eurot. REWILO grupp asutas loomakliiniku opereerimiseks tütarettevõtte Pesaleidja Loomakliinik OÜ, millele antakse vajalik investeering. Investeeringut oodatakse tagasi 5 aasta jooksul.

Pesaleidja Loomakliinik OÜ ei ole heategevusorganisatsioon, küll aga on tegemist ainukese heategevusele orienteeritud loomakliinikuga Eestis, mis annetab iga aasta kasumist 5%, aga mitte vähem kui 5000 eurot, Pesaleidja MTÜ-le.

Pesaleidja MTÜ kinnitab ja on seda ka avalikult kuulutanud, et MTÜ raamatupidamine revideeritakse, et annetajad saaksid olla kindlad, et Pesaleidja MTÜ-le annetatud vahendeid on õigesti kasutatud. See annab ka kindluse selles osas, et Pesaleidja MTÜ ja Pesaleidja Loomakliinik OÜ vahel osutatud teenused on kõik korrektsed.