Meist

Pesaleidja MTÜ (registrikood 80332963) on suurim vabatahtlike juhatuse liikmete poolt juhitav kodutute loomade varjupaik. Pesaleidja MTÜ on vabatahtlikult tellinud oma raamatupidamise ja põhikirjajärgse tegutsemise kontrollimiseks sõltumatu eksperdi revisjoni.

Pesaleidjal on Eesti üks suurim vabapidamistuba peaaegu 90 m2 ning sealhulgas on meil ainukesena Eestis kassidele loodud puhkeala kuhu külalised ei ole lubatud.

Igapäevaselt kuulub Pesaleidja hoolealuste alla varjupaigas ja hoiukodudes üle 400 õnnetu hinge, kelle eest kannavad hoolt meie töötajad ja vabatahtlikud ning aastas leiame uue kodu 600le loomale.

Meie eesmärk on abistada kodutuid ja väärkoheldud loomi pakkudes neile ajutist peavarju, tuge ja hoolt Pesaleidja varjupaigas või hoiukodudes ning leida neile oma kodu. Selleks, et aidata võimalikult paljusid õnnetuid loomi, avasime 22.10.2012 Tallinnas, Mustamäel Pesaleidja varjupaiga.

Pesaleidja ei hukka ühtegi tervet või ravitavat looma. Alates tegutsemise algusest on uue kodu leidnud 6000 looma.

Pesaleidja MTÜ tellib iga-aastaselt vabatahlikult oma raamatupidamise ja põhikirjajärgse tegutsemise kontrollimiseks sõltumatu eksperdi revisjoni. Aruande revideerimine annab meie annetajatele, vabatahtlikele, töötajatele ja koostööpartneritele kindluse, et meile tehtud annetusi kasutatakse vaid selleks ettenähtud viisil, põhikirjajärgselt ja 100%-liselt kodutute loomade abistamiseks. Kutsume ka kõiki teisi heategevusorganisatsioone oma raamatupidamist laskma vabatahtlikult revideerida. 

Tegutseme tänu annetustele ja loovutustasudele. Pesaleidja MTÜ ei võta loovutustasusid ega annetusi vastu sularahas. Erandiks on annetused annetuskastidesse ja taaskasutuspoes kauba eest tasumised. Sularaha korjab kokku ja kannab Pesaleidja MTÜ arveldusarvele Brink's Estonia OÜ.

Pesaleidja MTÜ ühekordseid makseid vahendab Maksekeskus AS.

Meie juhatuse liikmed ega liikmed ei saa oma tegevuse eest tasu, töötasu ega muid varalisi hüvesid.

Pesaleidja MTÜ juhatusse kuuluvad Katrin Paala-Vainola ja Oliver Vainola (Registrikaart). Pesaleidja MTÜ asutajad on Katrin Paala-Vainola ja Oliver Vainola.

06.07.2023 avasime Pesaleidja Taaskasutuspoe, et koguda täiendavaid annetusi ning lisaks kodutute loomade aitamisele saame edendada ka taaskasutust ja vähendada seeläbi jäätmete tekkimist. 

Pesaleidja MTÜ on alates 11.11.2022 Vabaühenduste Liidu liige, liikmed leiad siit.

01.07.2022 väljastas Põllumajandus- ja Toiduamet Pesaleidja MTÜ-le tegevusloa number EE38768 "Kogumiskeskus/varjupaik lemmikloomade teise liikmesriiki viimiseks".

Pesaleidja MTÜ esitas Põllumajandus- ja Toiduametile 14.07.2021 majandustegevusteate tegevuskoha kohta ning teavitab kassitoas asuvate loomade arvu igakuiselt.

Alates 06.12.2018 on Pesaleidja MTÜ käibemaksukohustuslane. Meie käibemaksukohustuslase number on EE102123047.

Alates 03.03.2017 omab annetustelefonide jaoks Pesaleidja MTÜ numbriluba number NLN17/1611.

Alates 01.01.2016 kuulub Pesaleidja MTÜ tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja. Nimekirja leiad Maksu- ja Tolliameti kodulehelt. Nimekirjas olevatele ühingutele annetades saavad eraisikud tuludeklaratsiooni tehes tulumaksu tagasi. Samuti saavad ettevõtted meile annetada 3% kalendriaasta palgafondist või 10% eelmise aasta kasumist tulumaksuvabalt.

Ühingu põhikiri: Põhikiri

Majandusaasta aruanded: 2012201320142015201620172018201920202021, 2022, 2023

Pesaleidja MTÜ järgib oma tegevuses eetilise tegutsemise põhimõtteid. Meie poolt vastuvõetud eetilise tegutsemise põhimõtted leiad siit.

   Pesaleidja kuulub Vabaühenduste Liidu heade annetuste kogujate nimekirja alates 9.10.2018 ning järgib annetuste kogumise head tava. Annetuste kogumise hea tava leiad siit: Hea tava. Hea tavaga liitunud ühingute nimekirja leiad siit.

   Vabatahtlike Värava poolt on Pesaleidjale antud vabatahtliku sõbra märk 13.04.2020, seoses sellega on Pesaleidja vabatahtlike kaasamise läbi mõelnud ning vabatahtliku tegevuse hea tavaga kooskõlas korraldanud. Pesaleidja järgib ka Vabatahtlike Värava vabatahtliku head tava. Vabatahtliku hea tava leiad siit: Hea tava. Vabatahtliku sõbra märgi saanud organisatsioonid leiad siit.