„Veendu, et su pereliige on sinuga”

„Veendu, et su pereliige on sinuga”
07.10.2010

Teavituskampaania „Veendu, et su pereliige on sinuga” Sügis on käes ning enamus juur- ja köögivilju on peenardelt korjatud ning puuviljasaak keldritesse paigutatud. On aeg külmale vastu minna, suvilas asjad kokku pakkida ning oma talvekorteritesse tagasi pöörduda. „Oled sa ikka päris kindel, et sa ei ole kedagi unustanud? Veendu, et kõik sinu pereliikmed on sinuga!”. Just selline sõnum on Eesti Loomakaitse Seltsi sügiskampaania plakatil. Kampaania eesmärk on kutsuda inimesi üles oma lemmikloomi (ehk pereliikmeid) suvilatest endaga kaasa võtma, mitte aga neid suvilapiirkondadesse hulkuma jätma ega ka autodest välja viskama. Loomade suvilate piirkondadesse maha jätmine on muutunud väga tavaliseks ja tuleb kurbusega tõdeda, et kogunenud andmete põhjal on sellest välja kujunenud lausa traditsioon. See toob kaasa mitmeid probleeme nii kohalikele omavalitsustele kui inimestele, kuid kõige raskem on see loomulikult maha jäetud loomade jaoks. Kodutud loomad võitlevad oma elu eest otsides toitu ja varjualust kaitseks külmade ilmade eest. Uueks elukohaks sobib kasvõi vana diivan või autoromu. Loomad võivad auto ette joostes põhjustada olukordi, mis panevad ohtu nii looma enda kui ka autosõitjate elu. Samuti võib näljane loom rünnata metsloomi, neile haavu või surmavaid vigastusi põhjustada. Lisaks võivad loomade paljunemisel tekkida kodutute kasside kolooniad ja poolmetsikute koerte karjad. Kolooniate tekkimine tähendab seda, et kasse või koeri koguneb palju ühte piirkonda. Need tekivad seetõttu, et inimesed käivad loomi toitmas, ja sinna, kus neid toidetakse, nad enamasti ka jäävad. Kolooniate tekkimine on probleemiks omavalitsustele nende ebapiisavate ressursside tõttu. Lahenduseks ei ole loomade toitmise keelamine, vaid see, et inimesed ei hülga oma loomi. Autodest välja visatud lemmikloomad võivad sattuda avariidesse, saada surma või raskelt vigastada. Heal juhul satuvad mahajäetud ja vigastatud loomad ajutiselt maantee ääres elavatesse peredesse või juba pungil täis varjupaikadesse, kus neil on võimalus tervenemisele ja uuele kodule loota. Paraku aga kõigil hüljatutel loomadel ei vea ning paljud loomad lõpetavad oma viimsed elupäevad ja -tunnid kraavis, maantee ääres lebades või puu külge seotuna nälga surres. Loomaomanik vastutab oma lemmiklooma eest nagu teistegi pereliikmete eest. Ei ole ju aktsepteeritav, et laps jäetakse suvilasse maha ning samamoodi ei tohi seda teha ka loomaga. Loom, nagu ka laps, kes vajab lisaks söögile, joogile ja elukohale ka hoolitsust ja armastust. Kui loom käib toast väljas ja on vaktsineerimata, ohustavad teda haigused. Vaatamata sellele, et isased ja steriliseeritud emased loomad poegi ei too, ei tohiks neid omapäi õue lasta. See võib olla ohtlik nii loomale endale, teisele loomadele kui inimestele. Loomaomanikul on kohustus vastutada oma looma heaolu ning looma tegude eest. Eesti Loomakaitse Selts paneb loomaomanikele südamele, et nad võtaksid oma lemmikud endaga kaasa ning ei jätaks neid hüljatuna või õues omapäi ringi liikuvana saatuse hoolde.